logo

Ge oven manual pdf


ge oven manual pdf

Tappan in 1955, but these units were still too large and expensive for general home use.
Pokud bude pi oprav zjitno, e závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.
14 14 Poznámky 15 15 Servisní modrá linka: Indesit Company eská.r.o.Nechladí správnnechladí správn Dvee jsou otevírány píli asto.60 61 The general effect of this exposure will be physical burns to windows 7 check for printer driver updates the body, as human tissue, particularly the outer fat and muscle layers, has similar composition to some foods that are typically cooked in microwave ovens and so experiences similar dielectric heating effects.Pro zajitní trvalé úinnosti a bezpenosti tohoto zaízení doporuujeme: Obracejte se pouze na servisní stedisko autorizované vrobcem.59 There are, however, a few cases where people have been exposed to direct microwave radiation, either from appliance malfunction or deliberate action.Ped pipojením pístroje k síti dobe vyistte prostor chladniky a písluenství vlanou vodou s trochou jedlé sody!Tím nezamezíte úplnému eliminování styku s elektrickm proudem.Problems playing this file?32 Acrylamide has been found in other microwaved products like popcorn.The location of dead spots and hot spots in a microwave can be mapped out by placing a damp piece of thermal paper in the oven.Mohli byste pokodit chladicí okruh.Okolní vnjí teplota je píli vysoká."Phenolic compound contents in edible parts of broccoli inflorescences after domestic cooking".This is a danger if the microwave oven becomes physically damaged, if the insulator cracks, or when the magnetron is opened and handled, yet not during normal usage.Dodrování tchto zásad povede k Vaí spokojenosti.
Sitemap